Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Surfmag Shop prowadzi sprzedaż detaliczną sprzętu sportowego oraz akcesoriów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma: Biorec Łukasz Dymkowski Ul. Conrada 4 m 122, 01-922 Warszawa, NIP: 118-134-69-77, adres email: sklep@surfmag.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

– poprzez formularz płatności Blue Media
– emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Zamówienia odbywają się na zasadzie przedpłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania przez Klienta przedpłaty.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§3 Płatności

1. Płatność odbywa się na zasadzie przedpłaty.

2. Cena przesyłki na terenie Polski, w zależności od gabarytu i wagi wynosi między 15, a 30 PLN.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar.

4. Dostępne formy płatności:

- przelewem

- płatnościami online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)

- kartą płatniczą ( VISA, VISA Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro)

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. InPost lub firmy kurierskiej)

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klientowi powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Biorec jako administrator danych osobowych (w zakresie prowadzenia sklepu internetowego www.sklep.surfmag.pl) w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

- Dane osobowe klientów sklepu internetowego (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, kraj, informacje dotyczące złożonych zamówień, data urodzenia)

- Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

* - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

5. Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących calach (oraz na podstawie następujących podstaw prawnych):

• Założenia oraz obsługi konta w sklepie internetowym www.sklep.surfmag.pl, w tym egzekwowania przepisów Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) (konto zostanie założone tylko i wyłącznie po wybraniu przez Państwa stosownej opcji)

• Realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym www.sklep.surfmag.pl, w tym przesyłania informacji o statusie zamówień oraz realizacji ewentualnych zwrotów i reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt